Het individuele werk al liggend

Het individuele werk is bij de bewuste, toegelaten ademhaling de meest gebruikelijke setting. Ze biedt namelijk de mogelijkheid om in een beschermd kader doelgericht in te gaan op uw individuele behoeftes en problemen, u heel diep aan te spreken en effectief vooruitgang te boeken.

U gaat gekleed op het ademligbed liggen. De leraar/therapeut helpt met zijn handen en met woorden om uw lichaam en ademhaling waar te nemen en te ervaren. Hij werkt met strelende bewegingen, mobiliseert, rekt en drukt. De handen zorgen voor geborgenheid en bieden houvast, daardoor kunt u alles loslaten en u innerlijk losmaken. Of de handen dagen u uit doordat de ze een gedoseerde weerstand bieden aan uw adembeweging. Daartegen dient u innerlijk weerwerk te bieden. Uw individuele ademhalingsritme wordt altijd gerespecteerd. Mettertijd wordt uw adembeweging vrijer en krijgt ze meer ruimte en kracht. U neemt uw ervaringen, gevoelens en gedachten duidelijker en gedifferentieerder waar. U komt tot rust en vindt innerlijke rust.